客家风情——客家人·客家网 HakkaOnline.com

 找回密码
 用户注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 74965|回复: 114

台湾客语小天后徐筱宁专题

[复制链接]
发表于 2004-9-1 15:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 N3 L- }, }5 }2 o( A7 D5 z( j) w
& K% v# P; `$ V& ^客家流行小天后徐筱宁获得第16届金曲奖最佳客语演唱新人奖
! M# d+ N/ m* n: \9 p" g) x

1 J0 z7 @1 |- [! t3 A隔了三年,2008年11月发表第二张客家流行歌曲专辑《2008青寧心曲》,又一摆听到熟悉又动人个歌声。预祝明年个金曲奖筱宁再次得奖。2 X0 ?4 b) y6 t- Y7 X1 \0 v

0 |& u1 e0 T4 `4 @7 [/ o, |$ [( t2 N5 {

! {8 v9 @% x1 P1 g& A$ X+ W
( p. [& f+ Q8 | 徐筱寧第二張客語專輯 《2008青寧心曲》个《有你有我》

, x5 n6 ^% u" k5 q( y$ |, P' S
4 n, X1 c8 X$ p! h7 G$ \* u2 I
$ a- H- ]. w! ?0 e" o! X: y/ s; I5 v7 H5 U  u1 g6 Y
————————————————————————————————
. Q3 W* P8 i9 ?2 a  J) E5 a; U5 f: m- Z7 r
客家流行小天后徐筱宁小档案:3 t4 ^! s4 i8 V8 ]
血型:O型
& U; R/ Z9 n* W0 H生日:5月6日2 y' z# M; p1 }( G% X# \) V: q0 b
星座:金牛座
5 O" X; k* E4 J1 g( Z学历:大华技术学院  v2 Y7 ~; z. J# B
兴趣:钢琴、游泳、唱歌、舞蹈
, U2 i6 j$ x5 I2 P) `语言:客语、国语
3 A; q) c# P* h2 D专长:唱歌
& z" _, |: Y" H3 z% z7 S经历:1.番茄公主 全省各大型歌唱比赛冠军0 R4 {) d- k0 \2 @
      2.客家电视台[闹热打擂台]擂台赛二十关, Q1 [8 A+ a" |  n! b
      3.2005年获得第16届金曲奖最佳客语演唱新人奖, K' d0 R* w, F+ w) O' e$ }- J
      4.2008年11月发表第二张客家流行歌曲专辑《2008青寧心曲》
- B. M' ^& e5 M$ ?. e最喜欢的颜色白色、红色
2 A  [1 j6 F7 h; Y( h最喜欢的食物:巧克力、水果
/ y" ?6 b; n2 ]3 S; F2 H; ?最糟的事情:歌唱比赛音乐不对. G  E7 [: P8 @4 |6 \. U  q9 z
口头禅:哪有!真的哦?7 i" p5 m0 A+ P
未来计划愿望:出国深造、增广见闻、发展客家流行音乐。8 `6 i# ~: c$ _" G& E2 R
5 _& N7 X0 g3 w
徐筱寧客语流行专辑《靓细妹》(词/曲:小古  编曲:栾克勇)下载: 为尊重客家流行音乐人的权益,禁止上传到其他网站服务器及商业使用,多谢配合!  
2 l& e. P+ J" ]" U: R
/ ~( }9 W' g) T) c01.靚細妹( 詞\曲:小古 編:欒克勇)2 W# E- t4 J+ x# x. k
02.五月雪( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
; w. T9 Q3 O. D+ B+ X4 D03.最愛係汝( 詞:小古 曲\編:欒克勇)
( j' U* `4 L$ u+ @( d, Y: n04.難分難捨(詞:小古 曲\編:欒克勇)* R& [; q0 [4 E! j5 H9 M! P# Z
05.情不自禁 (詞:小古 曲\編:欒克勇)
* P$ i! x& f, p: u7 O06.理想有夢 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)( E3 m- ~+ z% ~( P5 m
07.媽媽( 詞\曲:小古 編:欒克勇)# J9 z8 J; D5 t! d9 l' k- M
08.朋友 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
* |0 X. d0 j; N09.約定( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
) l9 i" C5 K* E8 b; [& b; }10.彩色世界 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇). j; X, I4 t' A7 M# r, K5 F
2 t! U3 ]" Z' P' `  |- `( [
5 p8 X" E2 M0 n5 k/ U3 a5 F

$ `; T  d4 c, h
6 `; I1 H! x5 W4 B9 B徐筱寧简介( S* n- f% N3 Q2 q/ O5 o* ^
' j7 q. E' N4 ?  E% {* v( S4 z
溫柔婉約的歌聲 平易近人的笑容 $ [4 a/ m5 j- ~, K, u# }& q' z
彷彿就像是鄰家的小女孩 * |) Q& }7 V7 H& Q# {
尤其是現在的年輕人 9 K1 q) h0 X& h! ?1 K# ~
能將客家歌曲詮釋的那麼好 : L6 v8 U8 t6 D. B. ~
相當的不簡單
& [2 q2 r" }% t" X) M% ^經過歲月的洗禮
$ ~5 m* m2 j0 c& v- V9 K$ r$ F% Y歷經無數次的比賽得獎經驗
/ r$ P* ^5 j$ x0 [當時的小女孩 已是不同凡響的靚細妹了
3 l: e' ?$ `7 g7 M) e加入揚笙 也帶來了客家的新希望 4 {" a3 `2 d& k+ q# }" `
靚細妹-長達半年的製作
7 n% V3 T) \2 W% }, `9 D真的是千辛萬苦   t9 n" h7 m) Z, K0 K0 A1 C
其中在[五月雪]這首歌裡
* J1 v; o5 T9 M  m% i2 O  f是描寫一段刻骨銘心的愛情歲月
( Z; w0 l' M8 A6 h+ o1 d9 \; k) o, M年輕時的約定承諾 + R2 n6 N1 v  p" e) V) h
卻換來歲月的苦苦等候 " j. d9 c. I! j2 v8 M; [& ~" U
淒美的愛情故事 值得您細細品味 + Y$ C: Z9 E. G- W4 P/ a
徐筱寧 靚細妹 個人專輯 ! M0 p0 P/ F3 t1 B& p
預定8月28日推出
5 H! e1 @$ k# ^- u; b* i$ G+ u9月1日正式發行
/ W& n9 v2 k. g  i1 r- N$ s敬請指教+ G% N9 \# |: u3 Y1 Q, t% ?

$ U3 Z; `  }# d7 [客家靚細妹徐筱寧客家專輯《靚細妹》在新客家电台發表会现场(2004年8月28日)
5 Q4 a' |* H  m7 v' a# j( t& Y# N. F  I* q& g3 A; m
以下為桃園地區銷售地點 :& p" y0 L! E8 A. T4 R: L. N
中壢市場旁个牛哥唱片、中壢夜市、楊梅个巧富叮唱片、 龍潭龍閣唱片等都有经销。
/ d- J0 x6 @% L. y% K0 ~' X有意购买請洽008863——4928625 小古
6 T  T# c& x- ?" f2 z2 O( Y+ r9 G" D: ^, G3 y
2 z9 k3 u8 R; X7 T9 H
客家流行小天后徐筱宁个《靓细妹》专辑歌词: # ^, C0 {* X( M# D
0 l1 L1 j' P+ p2 K
1.靓细妹(词曲:小古 编曲:栾克勇)
+ J. Y+ L4 |' L7 s: W  z6 }靓靓个细妹哩人人爱,靓靓个细妹哩情似海,靓靓个细妹哩心花开,哎哟靓靓个细妹哩,人见人爱笑颜开,杨柳腰鲫鱼嘴,也有个好身材,请汝爱来说媒,唱起山歌情意在,人人看到喊涯靓细妹.# {5 D' u2 {5 Z1 Z8 R

. Q; }5 G) a9 o; Y  ~2.五月雪(词曲:小古 编曲:栾克勇)- h7 S' W. N$ a4 ]) G; p2 V
心中有一幅画,五月雪满树垭,风动树摇花亦谢,白色个油桐花,心中有一句话,感念汝亦牵挂,坎坷路途不如意,心爱放得下,几年过,油桐花开随风飘,飘向人海满山野,恬风息气莫心焦,几年过,五月雪亦满山凋,但愿油桐不同调,随风任飘摇.
5 |, d8 E2 Z3 D8 Y
+ L0 g6 Z5 U/ Z( }6 G4 ]3.最爱系汝(词:小古 曲:栾克勇 编曲:栾克勇)
+ \+ s; ]% g, O; u+ R- b# n8 ^# V真情流露在我心间,深深爱汝再续前缘,相识相恋天从人愿,生生世世此情不变,汝系针,涯系线,针线永相连,汝系星,涯系月,星月交辉永缠绵,只有汝系涯哟生爱个人,只有汝能了解涯心意,只有汝系涯一生爱个人,生生世世不变,直至永远,最爱系汝.
0 z" v$ H' B/ [: }8 W$ e) s+ ^, }, W
0 f8 g2 t5 y+ K
- |3 Y5 [- e8 Y7 g3 b

! i& h" @) d# ]& L/ j" N# K! L——————————————————————————————/ x$ r2 @& N" O; u5 e
相关报道:6 a8 T! Z1 ^; ]4 [+ j% T
" b1 F% s" C" n: v7 H0 w7 S
1.徐筱寧客家歌 擂台賽稱后 http://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11768
; r5 T& [; w7 A5 W) D$ [) j2.台湾客家流行歌坛美女写真集http://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=159955 A- R, M& j+ o5 [
3.金曲奖上客家流行音乐人个精彩照片:http://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28039, F+ ~3 @. K4 V7 S

! q# l( Z2 U4 S" ^* P2 Q# G. K[ 本帖最后由 huangchunbin 于 2008-11-19 17:36 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 15:11:22 | 显示全部楼层
这是 以客为尊 在 2006年4月25日的 新帖:
) S! N# D8 F2 w9 M& w) E5 P& }---------------------------------------
- ~: B6 h& y3 s* L7 z: [3 P. \' F: q9 ?9 @2 H
徐筱寧 靚細妹 揚笙文化 2004\09
, ]  d# ~. i# E! ^, I; p3 g' }3 ]6 l
01靚細妹 詞\曲:小古 編:欒克勇1 T- s0 ~1 a2 d/ P# _
靚靚箇細妹耶人人愛 靚靚箇細妹耶情似海 靚靚箇細妹耶心花開 哎喲靚靚箇細妹耶 人見人愛笑顏開 楊柳腰鯽魚嘴 亦有箇好身材 請汝要來說媒 唱起山歌情意在 人人看到喊涯靚細妹耶7 k0 b" h( P. |8 o& [6 Z! Z/ w  [! e

; b# W# ^, u  A: e1 i8 |) b' o02五月雪 詞\曲:小古 編:欒克勇# a1 A% p$ ]1 z, ~1 a& Z
心中有一幅畫 五月雪滿樹埡 風動樹搖花亦謝 白色箇油桐花 心中有一句話 感念汝亦牽掛 坎坷路途不如意 心愛放得下 幾年過 油桐花開隨風飄 飄向人海滿山野 恬風息氣莫心焦 幾年過 五月雪亦滿山凋 但願油桐不同調 隨風任飄搖
3 \  z' t$ H. C* }
7 u) p4 i0 G$ a1 o: e8 h% {03最愛係汝 詞:小古 曲\編:欒克勇
0 k5 {- X3 @# h& \4 e女:真情流露在捱心間 深深愛汝再續前緣 男:相識相戀天從人願 生生世世此情不變 女:汝係針 捱係線 針線永相連 男:汝係星 捱係月 星月交輝永纏綿(*以上重覆時 男女對換)* F2 R4 W# T3 @& n, v
女:只有汝係捱 一生愛箇人 男:只有汝最能瞭解捱心意 女:只有汝係捱一生愛箇人 男:生生世世不變 合:直至永遠 最愛係汝6 |+ I" B6 `/ V* x

, b1 \, q& y4 Z  ]% a! `  p04難分難捨 詞:小古 曲\編:欒克勇( W6 u% E( _. \# a/ x

$ @: p  T# J: k05情不自禁 詞:小古 曲\編:欒克勇
9 _/ F2 W  \+ `# Z0 \. P; S; L, g/ f4 g1 |
06理想有夢 詞\曲:小古 編:欒克勇7 E' P6 B" }- D
  i* V( k  A! T3 ^2 h# P' w2 h
07媽媽 詞\曲:小古 編:欒克勇0 t* a; N* q; J0 n

4 D" p$ A% }2 i7 {5 o: G  ?- ?08朋友 詞\曲:小古 編:欒克勇
: m& i' o9 M9 B) P+ R4 b% k9 M; b
  ~$ j4 r+ C( {09約定 詞\曲:小古 編:欒克勇6 A8 B2 i$ ]- S* l; E

* Z) \9 \; e9 C! U' f" T, ~. L$ C' p10彩色世界 詞\曲:小古 編:欒克勇
# B7 p- x; Q3 I, `) [, B5 ]7 L3 i! ?! z" }/ Y- N0 l0 O
================================================
6 i  z9 {) r+ s7 I. @. {0 x此專輯出來會2年勒吧 看樣耶短期內亦冇可能抵大陸發行 大陸箇鄉親會毋會等忒久呀? 不管啦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-1 15:13:46 | 显示全部楼层
新客家电台专访徐筱寧音频链接
: o, ~  l! Y" [) ?8 y0 X( e1 Q5 J) P  J" e" d7 i/ j, h% f: r( {
寬頻 http://www.hakkaradio.net/listen ... 3/0034_20040828.pls
# ?+ w& t1 _) ?$ H
& v( X! W$ C$ L9 B  |( V0 f% t( R/ z% u( U
窄頻http://www.hakkaradio.net/listen ... 3/0034_20040828.pls
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-1 15:24:34 | 显示全部楼层
大華學院應屆畢業生徐筱寧「鬧熱打擂台」勇闖廿關稱后 校方頒獎學金嘉勉 6 {; E' ~8 W* j5 l" b! u0 ^

- Z  C2 g, w4 f& E3 {, @# ]& y! }4 Q
" ]( g; |' f' A2 q+ p' W, H新竹縣大華技術學院資訊管理系應屆畢業生徐筱寧,參加客家電視台「鬧熱打擂台」歌唱賽,勇闖廿關。校方昨天安排她唱歌給學弟妹聽,並致送兩萬元獎學金,鼓勵她更上層樓。 徐筱寧說,雖然她對唱歌有濃厚興趣,但不會堅持走演藝路線,一切看機緣。今年十月間,將發行個人首張唱片。明天畢業後,希望能找到和資訊管理有關的工作。 今年二月間,徐筱寧的媽媽替她報名參加「鬧熱打擂台」歌唱賽,第一次就碰到強勁對手取得同分,後來過關斬將,連闖廿關,贏得最高獎金五萬元。廿日電視台將播出她通過廿關的精彩內容。 徐筱寧說,從小對音樂有興趣,喜歡哼哼唱唱,她從音樂帶中學習歌手轉音和節奏拿捏的技巧。八十七年首次參加竹塹盃歌唱比賽,得到第二名,隨後參加各種歌唱比賽,獲獎無數。 大華技術學院學務長徐元佑,昨天代表校方致送兩萬元獎學金給徐筱寧。他鼓勵學生們,人生不是只有唸書,應要努力地將自己的才華展現出來。他以徐筱寧演唱客家歌為例,鼓勵同學們多學習各種語言,才能沈浸在不同文化的喜悅裡。  ; o( r0 r" r* F) ^" b
http://www.fe-news.ori.com.tw/03teach.php?id=93
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 17:36:59 | 显示全部楼层

徐筱宁 《靓细妹》(MP3)

1.靓细妹(3分钟) http://kejiawc.vicp.net/wc/up/up ... 41290JiangSeMoi.mp3
# E3 u: h+ o6 s+ l: A2.彩色世界 http://kejiawc.vicp.net/wc/up/up ... 370CoiSletSeGai.mp3) f4 j4 l2 {4 @1 ]- B* @% z
3.五月雪 http://kejiawc.vicp.net/wc/up/up ... 004932206080002.mp3% D* X$ D6 v: e' B
1 B- z* }( G0 l- r. i
1 @" b  r) m4 g3 B/ H* f7 N, a
7 C3 P: _, P; o+ U0 N. W

* d1 ^1 o! S- A( w1 W7 [! u& M(左二为徐筱宁) 3 Z2 V# }" Y8 v$ ^- J3 C0 A" K: z& b

6 c9 D: i5 e$ X2 `5 ^& I- J; D7 ^) y$ X- m
“靓靓计细妹人人爱,靓靓计细妹情似海,靓靓计细妹心花开……”2 a* s1 J% l" z) q

  K" [4 X; @3 `3 J/ J相关信息:台湾新客家天后徐筱寧首张客家專輯《靚細妹 》今日發行5 W( c0 ^  Q" _/ [  f) [
http://www.hakkaonline.com/forum ... Bhd136302#NO.143487
& k9 ]# r, j8 [% E5 X
2 C( D# z, z+ ?  o. v4 p) \: ~4 i[ Last edited by hcb8188 on 2004-9-18 at 17:37 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 19:30:39 | 显示全部楼层
好,代表了客语音乐的发展方向。让那些所谓客语不适于现代音乐形式的谬论见鬼去吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 23:19:59 | 显示全部楼层

音频太大声了!

快把我耳朵震聋了,没事算我幸运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 23:28:43 | 显示全部楼层
不会啊?!我试过了,还行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 23:32:41 | 显示全部楼层

可能是我电脑声卡的问题!

声音较大点!没事!多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 10:53:29 | 显示全部楼层
这是一个朋友告诉我的,他上不了网,就叫我来发帖。/ L8 _" }$ j$ ~& n/ q0 Y1 M* G

' q6 F# K& H8 J  S* I客语流行音乐的确很好听,但是现代的媒体报道十分少,所以不为大家接受,近来听讲在台湾有很多客语流行歌手,他们很厉害,也让我佩服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 10:58:23 | 显示全部楼层
《五月雪》可以在这个网址中的第六分钟左右也可下载http://www.hakkaradio.net/listen ... 3/0034_20040901.pls
2 g- G: X2 y- M$ r# n6 W. U! t  F6 s% Z* y+ N: Q9 Y6 }
[ Last edited by 救救广府客吧 on 2004-9-2 at 11:19 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-2 11:05:38 | 显示全部楼层
救救广府客吧,你好,幸会幸会啊!
1 p* Q$ F0 v9 t. p$ g/ U4 A; m贵府叶塘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 11:07:36 | 显示全部楼层
没有错,来自叶塘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-2 11:16:20 | 显示全部楼层
叶塘哪呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 11:17:34 | 显示全部楼层
石陂头,你是哪里的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

手机扫码访问
快速回复 返回顶部 返回列表