搜索

客家风情·客家人·客家网 HakkaOnline.com

 找回密码
 注册用户

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 60921|回复: 114

台湾客语小天后徐筱宁专题

[复制链接]
发表于 2004-9-1 15:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 r4 e. U! ~( K" `0 X

( [. b% r0 y; X+ ^客家流行小天后徐筱宁获得第16届金曲奖最佳客语演唱新人奖
" t( E1 C% Q2 Z/ K4 U

  K* P" E8 ~% J: k9 t/ p" B: S隔了三年,2008年11月发表第二张客家流行歌曲专辑《2008青寧心曲》,又一摆听到熟悉又动人个歌声。预祝明年个金曲奖筱宁再次得奖。: T- o+ g. B7 i2 O7 c: d7 W

1 Q. h: W% A( h+ {* @0 r, q. e4 ]5 k% F. b. V, @

- R! A4 B% V  S6 e" ]
2 B8 m7 ~$ n4 G" T 徐筱寧第二張客語專輯 《2008青寧心曲》个《有你有我》
! z5 A" P' B) N( K1 u7 s# j3 s

- U: T7 ~( ^% o6 U; X& F4 z: {4 [8 j# D- S  h7 X: _5 w& O2 H

0 ~0 M/ L' v3 m( C————————————————————————————————
) Y, b# E: H: c4 P& I& v; @5 C
" D, t+ ]% W9 a# m; u客家流行小天后徐筱宁小档案:
5 u' l) s7 r& G4 n3 \. B血型:O型9 T" N9 F$ c/ t$ C
生日:5月6日1 ?4 R  n! P/ }& h, r# }& t* O/ V
星座:金牛座
9 R, o. R* \7 c$ Z  x4 j0 Q学历:大华技术学院
8 X9 G3 K  I; `! `# r兴趣:钢琴、游泳、唱歌、舞蹈
5 p* D9 c9 s2 H, E; _/ W/ I% ~% w语言:客语、国语
5 }( L" M# A5 m7 O" E9 H专长:唱歌. R/ u- f1 O- a, E- m% s
经历:1.番茄公主 全省各大型歌唱比赛冠军: W* v9 W1 f0 E$ m
      2.客家电视台[闹热打擂台]擂台赛二十关1 c8 ]! L6 f% \" z6 a3 a" _* R
      3.2005年获得第16届金曲奖最佳客语演唱新人奖3 \* [9 v+ E' G, D  K
      4.2008年11月发表第二张客家流行歌曲专辑《2008青寧心曲》. k, o, x  |# Z# s
最喜欢的颜色白色、红色
' W8 P" w4 Y& n+ T/ }) x最喜欢的食物:巧克力、水果( L: W3 R8 o: P7 g& `3 w5 s
最糟的事情:歌唱比赛音乐不对
8 @4 E' K1 K# q口头禅:哪有!真的哦?- T7 `4 b9 ]- h+ m4 a: A' X
未来计划愿望:出国深造、增广见闻、发展客家流行音乐。& z) [. s& K$ o* k3 l+ ?

+ V8 X+ m6 @- y2 j徐筱寧客语流行专辑《靓细妹》(词/曲:小古  编曲:栾克勇)下载: 为尊重客家流行音乐人的权益,禁止上传到其他网站服务器及商业使用,多谢配合!  
( b3 B0 J8 l0 K7 T/ U& ?5 ]/ E% t/ O
01.靚細妹( 詞\曲:小古 編:欒克勇)% v0 `* c( [8 M
02.五月雪( 詞\曲:小古 編:欒克勇)  A3 N$ ~  N5 v3 A& j6 K
03.最愛係汝( 詞:小古 曲\編:欒克勇)9 T6 b" y5 o+ S2 l6 Z
04.難分難捨(詞:小古 曲\編:欒克勇)( E$ V) q& p3 |, M
05.情不自禁 (詞:小古 曲\編:欒克勇)
) M1 j, L+ Q; ^06.理想有夢 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)  @8 [: y0 u, v- @  d
07.媽媽( 詞\曲:小古 編:欒克勇)9 N( A* E5 ^2 {$ E9 {+ v4 f
08.朋友 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
' D$ c  G1 R  b; C5 K1 \09.約定( 詞\曲:小古 編:欒克勇). H! y- R  s& z7 [9 i' v! U
10.彩色世界 ( 詞\曲:小古 編:欒克勇)
& o* \) z6 X+ M4 F7 l; ~1 x! }3 F, I. P- D
  K: F; W2 D# o" z- S

1 x0 c. _5 K; H0 T0 Q; s( C1 i& |) K
徐筱寧简介
; ^6 E9 x1 R! e+ X- e  F5 e
- f0 g3 Z$ E! D$ {溫柔婉約的歌聲 平易近人的笑容 4 `' v3 }* M1 Z0 n2 O4 G
彷彿就像是鄰家的小女孩
6 l# M6 R+ e( v! o9 U尤其是現在的年輕人 : j) o! C) j6 _! C
能將客家歌曲詮釋的那麼好 6 f1 Z2 _  z/ v: V! O- a: ~$ O
相當的不簡單 ; U$ P8 R! V; _1 H
經過歲月的洗禮 6 A9 b) X0 D; L4 A4 w1 I5 m* y
歷經無數次的比賽得獎經驗 6 d" _% j" `* X) M- a
當時的小女孩 已是不同凡響的靚細妹了 $ ^2 R. s" m7 i  r: X
加入揚笙 也帶來了客家的新希望
9 A$ M, S, m$ W# i, @5 J靚細妹-長達半年的製作 ) S2 @; P2 C, e& i
真的是千辛萬苦
; M! _- G7 U9 m" v" G8 S9 L+ |7 P其中在[五月雪]這首歌裡
7 B: `9 m$ ?1 I( N1 E6 o  z是描寫一段刻骨銘心的愛情歲月
3 B, ?" T' d5 j; o; F$ V6 v- H年輕時的約定承諾 ( O; ~1 e7 {3 N
卻換來歲月的苦苦等候 7 P. {: b% q7 M* l( N: X
淒美的愛情故事 值得您細細品味
" K( u. H$ T- B. r6 l徐筱寧 靚細妹 個人專輯 6 \3 m* U8 c: w# Q8 M3 R: i; q8 ^* I
預定8月28日推出
3 \6 U+ J5 y" n; r3 M% n* V& u1 y9月1日正式發行
& G3 q% k. g3 `: r* l) S5 _: U. h" I敬請指教
2 g; X  i: ^! C5 H
8 t* O3 s1 r) K0 U7 e客家靚細妹徐筱寧客家專輯《靚細妹》在新客家电台發表会现场(2004年8月28日)" A: d# ?# n7 o- U

- P0 Y0 @2 p3 ~" c$ Y8 _  r以下為桃園地區銷售地點 :' u* H; e0 S) h" ^: l
中壢市場旁个牛哥唱片、中壢夜市、楊梅个巧富叮唱片、 龍潭龍閣唱片等都有经销。
! X$ m8 T& |( b* Q有意购买請洽008863——4928625 小古 + b9 ^  L3 ?4 X# x# c" I0 ?

9 d# Y! s. x  i, u: j
+ F! U( i! `4 r( [客家流行小天后徐筱宁个《靓细妹》专辑歌词: 
' H2 g! ]7 T8 D
0 d$ f) D! x; l/ f! h1.靓细妹(词曲:小古 编曲:栾克勇)
* D- z- N& H6 p8 X" Q靓靓个细妹哩人人爱,靓靓个细妹哩情似海,靓靓个细妹哩心花开,哎哟靓靓个细妹哩,人见人爱笑颜开,杨柳腰鲫鱼嘴,也有个好身材,请汝爱来说媒,唱起山歌情意在,人人看到喊涯靓细妹.% `/ p) M2 H% ~) m

3 X& L- L* c. j: h* Y2.五月雪(词曲:小古 编曲:栾克勇)
, ~' }- a8 t# P心中有一幅画,五月雪满树垭,风动树摇花亦谢,白色个油桐花,心中有一句话,感念汝亦牵挂,坎坷路途不如意,心爱放得下,几年过,油桐花开随风飘,飘向人海满山野,恬风息气莫心焦,几年过,五月雪亦满山凋,但愿油桐不同调,随风任飘摇.
! n5 l4 J% R. B, H' ~1 k& m* S3 u% `! w+ B$ z8 `* ~9 b% q
3.最爱系汝(词:小古 曲:栾克勇 编曲:栾克勇)3 l& _8 ~' n, @/ c4 w7 a
真情流露在我心间,深深爱汝再续前缘,相识相恋天从人愿,生生世世此情不变,汝系针,涯系线,针线永相连,汝系星,涯系月,星月交辉永缠绵,只有汝系涯哟生爱个人,只有汝能了解涯心意,只有汝系涯一生爱个人,生生世世不变,直至永远,最爱系汝.
) k/ o$ H& ^8 @$ I7 p6 a# D
, ^8 a+ x0 w6 B" }$ T7 `. `, M; V
$ a$ y8 S5 F& G
- ~, o/ m( h( I4 n3 i
——————————————————————————————+ E4 t0 J9 c' m& B# @% P' o+ J4 [# L
相关报道:
4 M' }3 e' |6 ^) j( V" M4 F  H
6 U( r0 b# U8 p& |; ^1.徐筱寧客家歌 擂台賽稱后 http://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11768
/ D  E/ E4 C9 Q- e2.台湾客家流行歌坛美女写真集http://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15995
' V. }4 l6 T! ~; o  f3.金曲奖上客家流行音乐人个精彩照片:http://www.hakkaonline.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28039
* G9 q" E# U, D! w$ s: l* V
- u! X6 Y; y( J! B3 \( u: E[ 本帖最后由 huangchunbin 于 2008-11-19 17:36 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 15:11:22 | 显示全部楼层
这是 以客为尊 在 2006年4月25日的 新帖:
$ p7 n3 d! s2 x---------------------------------------
5 Y% y" Y; B/ Y# l
* v5 Y, v" u+ b' u/ e徐筱寧 靚細妹 揚笙文化 2004\09* Q) L1 \. m# [$ p, G+ B, c
$ A/ R$ {1 G: L% [& G5 ^1 r. e3 U. {
01靚細妹 詞\曲:小古 編:欒克勇
- d3 b# P' V  ]8 e4 H/ O% U0 w靚靚箇細妹耶人人愛 靚靚箇細妹耶情似海 靚靚箇細妹耶心花開 哎喲靚靚箇細妹耶 人見人愛笑顏開 楊柳腰鯽魚嘴 亦有箇好身材 請汝要來說媒 唱起山歌情意在 人人看到喊涯靚細妹耶
4 a  ?4 A0 f: Q9 h5 \0 Q1 o) M# Q0 p9 j& U- D
02五月雪 詞\曲:小古 編:欒克勇
9 B  |4 H  {4 t+ Z8 J* o' V% o/ l心中有一幅畫 五月雪滿樹埡 風動樹搖花亦謝 白色箇油桐花 心中有一句話 感念汝亦牽掛 坎坷路途不如意 心愛放得下 幾年過 油桐花開隨風飄 飄向人海滿山野 恬風息氣莫心焦 幾年過 五月雪亦滿山凋 但願油桐不同調 隨風任飄搖$ z2 N) g8 L, F$ R

& t$ b7 _, G8 F  L5 {2 C3 g03最愛係汝 詞:小古 曲\編:欒克勇
8 h3 l4 G% ~3 l5 S& O3 R# f女:真情流露在捱心間 深深愛汝再續前緣 男:相識相戀天從人願 生生世世此情不變 女:汝係針 捱係線 針線永相連 男:汝係星 捱係月 星月交輝永纏綿(*以上重覆時 男女對換)
; E" y! Y: C& y8 r  Y, |- i# K' v9 r女:只有汝係捱 一生愛箇人 男:只有汝最能瞭解捱心意 女:只有汝係捱一生愛箇人 男:生生世世不變 合:直至永遠 最愛係汝
9 |% b1 |1 i! e: m+ a$ b0 Y3 D7 H, P% y* d
04難分難捨 詞:小古 曲\編:欒克勇' i: N( C" P! \* W( n+ t
9 |, Q& \3 ?5 a7 V! J
05情不自禁 詞:小古 曲\編:欒克勇$ m9 N# H; n0 D3 u
) a- h4 y7 {. z' @
06理想有夢 詞\曲:小古 編:欒克勇
+ K$ L! @/ ]3 E- W5 X* C# g9 o9 c* _0 z6 ~: @* i* z) U& l# B$ M
07媽媽 詞\曲:小古 編:欒克勇( S% D2 q, g9 I% f8 M! i3 a" s6 m
/ @% w$ x- C# C) p: z
08朋友 詞\曲:小古 編:欒克勇3 ~! ~0 b& f- K: Z. K" Y1 f4 n

7 I( y- B$ u% f/ ?) t09約定 詞\曲:小古 編:欒克勇
, ]7 d4 P, q& c3 _) o- x) ?9 X! L9 `3 ?7 |
10彩色世界 詞\曲:小古 編:欒克勇
0 O: v  O  `2 p+ G, V! U; g
* G7 u, c+ H% e* ~8 d0 b5 c3 V1 S================================================, S8 X& Q  b: a3 v' U9 f. T
此專輯出來會2年勒吧 看樣耶短期內亦冇可能抵大陸發行 大陸箇鄉親會毋會等忒久呀? 不管啦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-1 15:13:46 | 显示全部楼层
新客家电台专访徐筱寧音频链接
! k3 S2 |) _1 l& s  k* ?& h1 w0 F2 L. D$ @( U  n. z
寬頻 http://www.hakkaradio.net/listen ... 3/0034_20040828.pls
/ n  E* C# f" ?6 u2 @. N3 ?0 M5 M% j; }% T
# L  \' k# ^' Q5 i8 @' D
窄頻http://www.hakkaradio.net/listen ... 3/0034_20040828.pls
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-1 15:24:34 | 显示全部楼层
大華學院應屆畢業生徐筱寧「鬧熱打擂台」勇闖廿關稱后 校方頒獎學金嘉勉 5 h2 {- R2 h! ~( @6 ?( t2 d% |
% E5 d- ^# b7 S  ~4 _. O6 }
. _* W" ?5 m4 S# B5 h; {5 w0 }- z
新竹縣大華技術學院資訊管理系應屆畢業生徐筱寧,參加客家電視台「鬧熱打擂台」歌唱賽,勇闖廿關。校方昨天安排她唱歌給學弟妹聽,並致送兩萬元獎學金,鼓勵她更上層樓。 徐筱寧說,雖然她對唱歌有濃厚興趣,但不會堅持走演藝路線,一切看機緣。今年十月間,將發行個人首張唱片。明天畢業後,希望能找到和資訊管理有關的工作。 今年二月間,徐筱寧的媽媽替她報名參加「鬧熱打擂台」歌唱賽,第一次就碰到強勁對手取得同分,後來過關斬將,連闖廿關,贏得最高獎金五萬元。廿日電視台將播出她通過廿關的精彩內容。 徐筱寧說,從小對音樂有興趣,喜歡哼哼唱唱,她從音樂帶中學習歌手轉音和節奏拿捏的技巧。八十七年首次參加竹塹盃歌唱比賽,得到第二名,隨後參加各種歌唱比賽,獲獎無數。 大華技術學院學務長徐元佑,昨天代表校方致送兩萬元獎學金給徐筱寧。他鼓勵學生們,人生不是只有唸書,應要努力地將自己的才華展現出來。他以徐筱寧演唱客家歌為例,鼓勵同學們多學習各種語言,才能沈浸在不同文化的喜悅裡。  
7 j* d" ?6 a; y) |! ]# ~' m: nhttp://www.fe-news.ori.com.tw/03teach.php?id=93
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 17:36:59 | 显示全部楼层

徐筱宁 《靓细妹》(MP3)

1.靓细妹(3分钟) http://kejiawc.vicp.net/wc/up/up ... 41290JiangSeMoi.mp3
; L# ^0 ]7 O9 g2.彩色世界 http://kejiawc.vicp.net/wc/up/up ... 370CoiSletSeGai.mp37 u* P( @8 g8 v3 W  K( m3 a6 N
3.五月雪 http://kejiawc.vicp.net/wc/up/up ... 004932206080002.mp3
5 a9 d: ~3 C* j! ]/ R1 M! V0 g% K3 I0 b1 R: g

% d4 y& l1 O5 P8 v* B: Y. E4 f1 l+ d8 y1 X" m
7 v7 b( Q% K" F( S% q. \$ `
(左二为徐筱宁)
$ ^6 n! g, E' A, M: f  {6 u- U. i& q. n  i
. H% L  s% l2 [; `/ B% t( r5 g
“靓靓计细妹人人爱,靓靓计细妹情似海,靓靓计细妹心花开……”
! t, ~5 h- x  E  f9 |2 G5 S/ p  Z' i5 E4 ~
相关信息:台湾新客家天后徐筱寧首张客家專輯《靚細妹 》今日發行% Z5 G5 c6 i. C( P
http://www.hakkaonline.com/forum ... Bhd136302#NO.143487/ v7 Z" }9 z4 f7 I6 M. L

5 z0 I: Q7 U7 W6 ^[ Last edited by hcb8188 on 2004-9-18 at 17:37 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 19:30:39 | 显示全部楼层
好,代表了客语音乐的发展方向。让那些所谓客语不适于现代音乐形式的谬论见鬼去吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 23:19:59 | 显示全部楼层

音频太大声了!

快把我耳朵震聋了,没事算我幸运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 23:28:43 | 显示全部楼层
不会啊?!我试过了,还行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-1 23:32:41 | 显示全部楼层

可能是我电脑声卡的问题!

声音较大点!没事!多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 10:53:29 | 显示全部楼层
这是一个朋友告诉我的,他上不了网,就叫我来发帖。0 D. M) `0 A5 y& ^
4 R9 S3 l1 ?% g( o
客语流行音乐的确很好听,但是现代的媒体报道十分少,所以不为大家接受,近来听讲在台湾有很多客语流行歌手,他们很厉害,也让我佩服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 10:58:23 | 显示全部楼层
《五月雪》可以在这个网址中的第六分钟左右也可下载http://www.hakkaradio.net/listen ... 3/0034_20040901.pls. }# Z/ O# L3 ]* L  D2 v
4 _( `: i0 T* _# [
[ Last edited by 救救广府客吧 on 2004-9-2 at 11:19 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-2 11:05:38 | 显示全部楼层
救救广府客吧,你好,幸会幸会啊!* q. n4 j' V4 B2 R7 m9 j
贵府叶塘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 11:07:36 | 显示全部楼层
没有错,来自叶塘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2004-9-2 11:16:20 | 显示全部楼层
叶塘哪呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-9-2 11:17:34 | 显示全部楼层
石陂头,你是哪里的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册用户

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表